O mně – Gabriela Diveshini Kluhová

Jsme tu sami za sebe a zároveň v Jednotě se vším. Neboť On s námi v Jednotě jest.

Zdravím,

jmenuji se Gabriela a mé duchovní jméno je Diveshini. Jméno jsem obdržela od svého žijícího duchovního mistra Paramahamsi Šrí Swámího Vishwanandy.

Jsou to právě sny, které mi ukazují a navazují mnohdy na životní události, kdy se sama sebe ptám, kdy je to právě stav snění a kdy je to stav bdění.

Poznání, jak se tyto roviny prolínají a od sebe vzájemně neoddělují, kdy se v rovině snové mnohdy dají odžít situace, které nám tady na Zemi byly dány, je stále mnou fascinováno.

Je velkým požehnáním, že je nám mnohdy dovoleno prožít si tyto události v odlehčené formě a to právě díky našim snům.

Pokud je cokoliv, co jsme si v rámci karmy či dharmy přišli na Zemi odžít či prožít, je mi díky Bohu mnohdy dovoleno projít v rovině snové.

Někdy mám pocit, že mé duchovní učení tady na Zemi nemá konce a že jsem si musela přijít toho tolik odžít, že jsem vedena i ve snech k vědomému konání.

Pro mne to je velkým požehnáním neb mnohdy jsou události, které se mi dějí velice závažné situace, které bych v rovině bdělé musela bolestivě prožívat, mi jsou dovolené projít jimi i tímto způsobem. Skrze sen. Pochopila jsem, že tímto se dá skrze sny nejen nahlédnout do budoucích příběhů, ale také si je i prožít. Tím si odžít a následně uvolnit z naší karmické zátěže. Vše, co bylo a je naší Duší pro nás připraveno a v našem energetickém systému zviditelněno a hluboce zakořeněno.

V rovině snové je naše mysl oddělena a tím je vše co se odehrává vedeno Duchem. Naše Duše může spolu s Ním mnohdy nahlédnout do míst, které nám ve hmotné rovině ukryty jest. Tím se učíme díky symbolům a událostem rozhodovat se a přijímat vzkazy nejen od našich Duchovních mistrů či našeho Ducha, ale mnohdy se s námi spojí i naši rodinný příslušníci, kteří tady s námi fyzicky již nejsou.

Čím více věnujeme svou pozornost a uvědomování si sebe sama skrze rovinu snovou, čím více nasloucháme a hledáme odpovědi z našich snů, tím více s námi právě tento svět komunikuje.

Je mým darem a požehnáním zároveň, že mohu s tímto světem komunikovat a pracovat spolu s ním. Tím pomáhat nejen sama sobě na své duchovní cestě tady na Zemi, ale i všem, kteří v ně věří. Věří, že právě skrze tento nehmotný svět s nimi komunikují, jen nevědí jak se ve zprávách a poselstvích najít. Najít to, co pro sebe samé mohou získat a tím pomoci nejen sobě, ale i druhým.

I po 20 letech mé duchovní cesty stále nacházím nové a nové mnou nepoznané hlubiny našeho Bytí. Jsem vděčná, že je mi umožněno do těchto hlubin poznání stále a stále nahlížet.

Díky přímému napojení se se samotným Stvořitelem, On je naší cestou. Cestou k návratu k sobě samému, cestou k návratu zpět – domů.

s Láskou Diveshini