Rozbor snů / Výklad snů – Hradec Králové

Pomohu Vám najít odpověď na skrytý význam Vašeho snu a jeho poselství, které k Vám promlouvá v rovině snové skrze Vaše Vyšší Já. Stručný popis Vašeho snu pro zpracování analýzy odesílejte formou e-mailu na gabrielakluhova@seznam.cz Následně Vás budu kontaktovat, vyčkejte prosím.

Výklad snů

Čas snění, kdy je prostor osvobozen od mysli, je nejpříznivějším časem pro spolu komunikaci s jemnohmotným světem. 

Poselství, které k Vám skrze Vaše Vyšší Já právě v tomto čase snění promlouvá, Vám pomůže se zorientovat ve Vaší hmotné realitě. Navede Vás na správnou cestu, která je tady jen pro Vás samé. Na úrovni Duše není žádného rozdílu v čase snovém a čase bdělém. Jediné, co nás může v těchto rovinách časů oddělit je naše mysl samotná. Čas a prostor se stále prolíná a vzájemně spolupracuje.

Rozbor snů

Čím více věnujeme svou pozornost a uvědomování si sebe sama skrze rovinu snovou, čím více nasloucháme a hledáme odpovědi z našich snů, tím více s námi právě tento svět komunikuje.

Na úrovni Duše není žádného rozdílu v čase snovém a čase bdělém. Jediné, co nás může v těchto rovinách časů oddělit je naše mysl samotná.

Připravím Vám rozbor Vašeho snu a náhled na jeho poselství s písemným vypracováním. Pomohu Vám najít odpověď, skrytý význam a poselství, které k Vám promlouvá skrze vaše Vyšší Já.

Proč se zdají sny?

Jsou to právě sny, které mám ukazují a navazují mnohdy na životní události, kdy se sami sebe ptáme kdy je to právě stav snění a kdy je to stav bdění. 

V rovině snové je naše mysl oddělena a tím je vše co se odehrává vedeno Duchem. Naše Duše může spolu s Ním mnohdy nahlédnout do míst, které nám ve hmotné rovině ukryty jest.

Tím se učíme díky symbolům a událostem rozhodovat se a přijímat vzkazy nejen od našich Duchovních mistrů či našeho Ducha, ale mnohdy se s námi spojí i naši rodinný příslušníci, kteří tady s námi fyzicky již nejsou.

Hledáte poselství?

Poselství, které k Vám skrze Vaše Vyšší Já právě v tomto čase snění promlouvá, Vám pomůže se zorientovat ve Vaší hmotné realitě.

Navede Vás na správnou cestu, která je tady jen pro Vás samé. Na úrovni Duše není žádného rozdílu v čase snovém a čase bdělém. Jediné, co nás může v těchto rovinách časů oddělit je naše mysl samotná. Čas a prostor se stále prolíná a vzájemně spolupracuje.